הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה - מחוז ירושלים - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית