הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה - מחוז ירושלים | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית