הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה – מחוז תל אביב | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית