הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה – מחוז צפון - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית