הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה – מחוז צפון | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית