הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה – מחוז מרכז - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית