הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית