הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה – מחוז דרום | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית