הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה – מחוז דרום - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית