הוועדה הבין משרדית להפחתת פליטות - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית