הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית