הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית