הגליל התחתון - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית