הגליל העליון - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית