בנימינה גבעת עדה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית