ביר אל מכסור - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית