בועיינה נוג'יידאת | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית