בועיינה נוג'יידאת - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית