בוסתאן אל מרג' - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית