באקה אל ג'רביה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית