אירועים קרובים - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית