מקורות מימון - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית