פעילות הארגון | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית