מפת שיתופי הפעולה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית