קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית