קול קורא לייצוג ארגוני הסביבה במוסדות התכנון | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית