פורום כסף נקי - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית