פורום יו"ר ועדות איכות הסביבה | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית