פורום יו"ר ועדות איכות הסביבה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית