פורום האקלים הישראלי | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית