סקר תפיסת החשיבות של איכות הסביבה בהקשר פוליטי | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית