מתחילים את השינוי בצלחת - הרצאות לקהל הרחב | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית