מתחילים את השינוי בצלחת - לקהל הרחב - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית