חברות בארגון | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית