חברות בארגון - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית