היסטוריה מורחב - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית