היסטוריה מורחב | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית