אגודה ליחסי אדם וטבע | אגודת הגליל למחקר ושירותי בריאות | אזרחים למען הסביבה | אחו"ה בכרם | אחל"ה ( איכות חיים לתושבי השרון ) | איגוד נשים אקדמאיות | אקו אושן | אקולנוע | אקונט | אקוסט | ארגון הביומימקרי הישראלי | ארגון לגננות ונוף בישראל | ארגון למתנדב בית שמש - מטה יהודה | אתר האינטרנט הגל הירוק | באר שבע הירוקה | בוסתן לשלום | ביו-אדריכלות סביבתית לישראל | בני ברית | גרינפיס ים תיכון | האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי איכות הסביבה | הדסה ישראל - איכות הסביבה | הועד להצלת חופי הקריות | הועד למען בת גלים | הועד למען רחוב הנביאים | החברה להגנת הטבע | הירוקים - עמותה לשמירה על איכות הסביבה והחיים | המועצה הבין דתית מתאמת | המועצה הלאומית להתנדבות (איכ"ס) | המועצה לישראל יפה | המועצה למניעת רעש וזיהום אוויר (מלר"ז) | המועצה למען פיתוח מקיים בכפר סבא | המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל | המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא | הסביבה-אגודה ישראלית לשמירת הסביבה | העמותה לאיכות הסביבה והחיים בפתח תקווה | העמותה לאירועי יום כדור הארץ | העמותה להצלת יער בירייה | העמותה למען איכות הסביבה והחיים בנהריה | העמותה למען תכנון ופיתוח איכותי בחיפה | העמותה לתיירות אקולוגית ובת קיימא ישראל | העפרונים- צפרי השפלה | הפורום הירוק בת"א יפו | הפורום הישראלי לאומנות אקולוגית | הפורום הישראלי לאנרגיה | הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד | הפורום למען אוויר לנשימה | הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות | הקואליציה לבריאות הציבור | ויצו | ועד שכונת עין גנים | זיכרון חופשית לאיכות הסביבה | חבצלת לאיכות הסביבה | חוגי הסיור של קק"ל ( ע"ש אורי מימון ) | חוק הטבע | חרדים לסביבה | טבע נקי | טבע עברי | ידידי כדור הארץ | יוזמת האנרגיה הטובה | ירוק עכשיו | ישראל אקולוגית | ישראל בשביל אופניים (יאב"א) | לוטם- מרכז הדרכה בשדה | לינק לאיכות הסביבה | מגמה ירוקה | מועדון אופניים רוכבי שמשון | מחמל"י | מים חיים בגליל | מכון הערבה ללימודי הסביבה | מרכז השל | מתנ"ס קלנסואה | נגב בר קיימא | סביבה ישראל | ע.ל.ה - עמיקם למען הסביבה | עלמ"א | עמותה ישראלית לייזום בניה ירוקה ובת קיימא | עמותה למען חינוך לאיכות הסביבה בקריית טבעון | עמותה לרווחת נחף וקידומה | עמותת אל-אמל (התקווה) | עמותת אל-ראזי | עמותת אמת מטרידה | עמותת ארץ כרמל | עמותת המשולש הירוק | עמותת ירוק בגליל | עמותת כחול ירוק | עמותת נג'ה | עמותת סביבה, מדבר וים - אילת | עמותת רהט ירוקה | פורום גבעות הכורכר | פעולה ירוקה | פעילי העיר נשר | פתח תקווה - זה אני, תושבים לקידום חברתי וסביבתי | צלול | קייאק פור אול זבולון | קיימא - מרכז לתכנון ועיצוב מקיים בישראל | קק"ל | רוצים לחיות בלי מכרות | רשת ערים בריאות בישראל | שומרה לסביבה טובה | של"ח - שילת, לפיד, חשמונאים | תושבי כרמיאל למען הסביבה (תכל"ס) | תחבורה היום ומחר | תיירות אקולוגית ובת קיימא ישראל |

חיים וסביבה - ארגון גג של שוחרי איכות החיים והסביבה

"חיים וסביבה" - ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל מאגד כ-130 ארגונים סביבתיים מכל רחבי הארץ, הפועלים במגוון תחומים ודרכי פעולה לקידום איכות הסביבה, בריאות הציבור וצדק סביבתי וחברתי. מאז הקמתו בשנת 1974, פועל חיים וסביבה לחיזוק ארגוני הסביבה, קידום מדיניות סביבתית בישראל, והגברת מעורבות הציבור בתהליכי קבלת החלטות בכל המגזרים.

יום הסביבה העולמי צויין בכנסת בפעם השמינית ברציפות

כנסת ישראל ציינה ב-17.6 את יום הסביבה הבינלאומי זו השנה השמינית ברציפות. מאות פעילים מעשרות ארגונים סביבתיים מרחבי הארץ הגיעו לכנסת, השתתפו בדיונים השונים, נפגשו עם חברי כנסת והציגו את עמדותיהם בנושאים שעלו לדיון.
כבכל שנה, אירועי יום הסביבה הופקו על-ידי ארגון הגג "חיים וסביבה" בשיתוף פעולה הדוק עם השדולה הסביבתית-חברתית בכנסת.

לחצו לפרטים נוספים
קול קורא: נציגי/ות ציבור ומשקיפים/ות מטעם ארגוני הסביבה בועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות

בהתאם לתיקון לפקודת העיריות שיזמו ארגוני הסביבה בשנת 2005, הפכו ועדות איכות הסביבה לועדות חובה בכל הרשויות המקומיות. כל ועדה חייבת במינוי שני נציגי ציבור ומשקיף/ה מטעם ארגוני הסביבה.
אנו קוראים לך להציע את עצמך כנציג/ת ציבור או משקיף/ה מטעם ארגוני הסביבה בועדת איכות הסביבה במקום מגוריך.

לחצו לפרטים נוספים
תגובת ארגון חיים וסביבה לסילוק נציגי הסביבה מוועדות התכנון

לחצו לפרטים נוספים
אירועי יום כדור הארץ 2014

לחצו לפרטים נוספים
מידע מועדות התכנון

מידע מועדות התכנון

רשימת הנציגים של ארגוני הסביבה בועדות התכנון

"אקלים ישראלי" - הבלוג של קואליציית "דרכים לקיימות" 

נאור ירושלמי: אחריות תאגידית - איפה אנחנו ואיפה הודו
[ פרסומים > מאמרי דעה בעיתונות ]
מוסי רז - For a just economy, Israel must adopt 'Green New Deal'
[ פרסומים > מאמרי דעה בעיתונות ]
נאור ירושלמי על דחיית המשך יישומה של התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה
[ פרסומים > מאמרי דעה בעיתונות ]
נאור ירושלמי מנכ"ל חיים וסביבה בין 100 המשפיעים בגיליון הירוק של מעריב
[ פרסומים > חיים וסביבה בתקשורת ]
נאור ירושלמי: הון, שלטון ואזרחי המדינה: כולם למען הסביבה
[ פרסומים > מאמרי דעה בעיתונות ]
הזוכים הטקס הגלובוס הירוק 2013 - ynet
[ פרסומים > חיים וסביבה בתקשורת ]
סקר ארגוני הסביבה הגדול/span>

חיים וסביבה. נחלת בנימין 85, ת"א 66102. טלפון: 03-5602256 פקס: 03-5602104 sviva@sviva.net
Life & Environment, 85 Nahalat Binyamin st., TelAviv 66102 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים