קיאק פור אול - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית