קיאק פור אול | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית