פתח תקווה זה אני - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית