פסטיבל אקטיביזם - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית