סינדיאנת הגליל | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית