סינדיאנת הגליל - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית