מרכז הצפרות אילת - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית