מרכז הצפרות אילת | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית