לא בונים בחוף אכזיב - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית