לא בונים בחוף אכזיב | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית