הקואליציה לבריאות הציבור - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית