הקואליציה לבריאות הציבור | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית