העמותה לחקלאות מודרנית (MAF) - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית