העמותה לחקלאות מודרנית (MAF) | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית