הועד למען בת גלים | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית