הועד למען בת גלים - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית