צוות היגוי לגיבוש מדיניות ארוכת טווח לים המלח - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית