צוות היגוי לגיבוש מדיניות ארוכת טווח לים המלח | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית