וועדת היגוי לקביעת יעדי משק האנרגיה לשנת 2050 | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית