וועדת היגוי לקביעת יעדי משק האנרגיה לשנת 2050 - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית