וועדת ההיגוי לקידום ניהול ותכנון משולב של החוף והים (ICZM) - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית