קול קורא למינוי נציגי ארגוני הסביבה וממלאי מקום ב: פורום נחלים ומים לטבע % % | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית