קול קורא - לנציג/ת ארגון חיים וסביבה בוועדת העורכים של תמ"א 1/1/14 – מחצבת שדה בריר - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית