קול קורא לנציגים במוסדות התכנון מטעם ארגוני הסביבה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית