קול קורא למינוי נציג/ה בוועדה הבין משרדית להפחתת פליטות גזי חממה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית