קול קורא למימון פרויקטים בתחומי הסביבה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית