פרוטוקול חוף השרון 20.6.21 - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית