"מפסולת לזהב" הנדסה כלכלה ורגולציה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית