מפגש ראשי רשויות - חסמים ברשויות המקומיות בנושא פסולת - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית