מפגש בניית שיח ושיתופי פעולה במחוז תל אביב - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית